Bestaande en verloren markten

Niet toevallig prijkt Mercurius op de spits van het Kortrijkse Belfort. Het woord markt is afkomstig van het Latijnse MERCATUS, wat handel en markt betekent.

Vele pleintjes vinden hun oorsprong in vergeten marktplaatsen: de Houtmarkt, de Vlasmarkt, de Korenmarkt, de Vismarkt, de Veemarkt,…

Wat is of was de betekenis van deze markten?

Ontdek de verloren markten van Kortrijk op deze themawandeling van twee uur, onder deskundige begeleiding van je gids.

BOEK HIER!

%s