Verdwenen markten in Kortrijk

Niet toevallig prijkt Mercurius op de spits van het Kortrijkse Belfort. Het woord markt is afkomstig van het Latijnse MERCATUS, wat handel en markt betekent.

Vele pleintjes vinden hun oorsprong in vergeten marktplaatsen: de Houtmarkt, de Vlasmarkt, de Korenmarkt, de Vismarkt, de Veemarkt,… Wat is of was de betekenis van deze markten?

Praktisch:

Donderdag 30 juli om 19u.
Start aan het Belfort, Grote Markt.

Belangrijk: inschrijven en vooraf betalen verplicht.

Om je veiligheid in deze corona-tijden te verzekeren, is het aantal deelnemers beperkt.
Je kan enkel deelnemen mits voorafgaande inschrijving en betaling bij de Toeristische Dienst Kortrijk.
Je ticket geldt als toegangsbewijs op de avond zelf.