De voorjaarswandelingen komen eraan

De voorjaarswandelingen komen eraan

Het verhaal van Kortrijk

Wij inspireerden ons op de VRT-reeks “Het Verhaal van Vlaanderen” om een reeks rondleidingen te ontwikkelen met als titel “Het Verhaal van Kortrijk”. Gidsen met een Kortrijks accent vertellen historische feiten en verhalen op plekjes in de stad die er nu nog naar verwijzen.

“Het verhaal van Kortrijk” is opgedeeld in acht afleveringen. De eerste vier gaan door in het voorjaar van 2024, telkens op de derde zondag van de maand om 14u30 met start aan het Belfort. Elke rondleiding is zo'n 2,5 km lang en duurt een kleine 2 uur. Deelname: € 6 per persoon, kinderen -12 jaar € 4. Reserveren verplicht via https://www.visitkortrijk.be/nl/begeleide-stadstochten. Meer info: www.gidsenplus.be .

Hieronder vind je een kort overzicht van wat er de komende maanden op het programma staat:

Zondag 18 februari 2024 – Kortrijk van de 1ste tot 14de eeuw

Waar staken de Romeinen de Leie over? Waar bouwden de Vikingen hun winterkamp? Waar verbleven de Graven van Vlaanderen? Wat is de link tussen Johny Turbo, Kortrijks wapenschild, de Maandagmarkt en de Paasfoor? Waarom was 1382 voor Kortrijk belangrijker dan 1302? Een rondleiding over Kortrijk ten tijde van de Romeinen, Franken, Vikings en Graven van Vlaanderen.

Zondag 17 maart 2024 – Kortrijk in de 15de eeuw

In 1382 werd Kortrijk door het Franse leger geplunderd en platgebrand. De Bourgondiërs komen aan de macht, de stad komt centraal te liggen in hun Rijk. Er wordt een hoge stadsmuur rond gebouwd met torens, poorten en grachten. Oude en recente kronieken leren ons hoe het er hier aan toe ging ten tijde van de Bourgondiërs.

Zondag 21 april 2024 – Kortrijk in de 16de eeuw

Eind 15de eeuw nemen de Habsburgers de macht over van de Bourgondiërs. Enkele decennia later wordt Kortrijk een deel van het Spaanse Rijk. De stad ondergaat inkwartieringen van Spaanse soldaten, maakt schermutselingen mee met Franse troepen en valt ten prooi aan twee grote pestepidemieën. Ondertussen wordt er getwist tussen proosten, schepenen en de hoogbaljuw. De Calvinisten komen aan de macht, maar worden na 2 jaar verjaagd door de Malcontenten.

Zondag 23 juni 2024 – Kortrijk in de 17de eeuw

Na decennia kommer en kwel leeft Kortrijk terug op. Maar in 1646 nemen Fransen troepen de stad in. Ze bouwen nieuwe vesten, een citadel en bolwerken rond de stad en maken zich allesbehalve populair bij de Kortrijkzanen. In 1684 blazen ze het Bourgondisch kasteel en nagenoeg alle militaire bouwwerken rond de stad op met buskruit. Kortrijk komt terug in Spaanse handen maar de Fransen blijven de stad bedreigen. Begin 18de eeuw wordt de stad een deel van Oostenrijk en is het opnieuw wat rustiger.

Je leest het: er is dus heel wat te beleven in het voorjaar. Schrijf je snel in, de plaatsen zijn immers beperkt.